7 months ago

làm bằng đại học có bị phát hiện

làm bằng đại học tại nha trang Tây phương đang khuyên mọi người nên ăn như người Nhật. Ngồi với ba người đàn bà, sự im lặng thật khó chịu.
Tốt nghiệp làm bằng đại học tphcm, nhưng ch read more...

7 months ago

làm bằng đại học tại cần thơ

làm bằng đại học ngân hàng quốc gia dành cho giáo dục không giảm mà là phải đầu tư tập hợp có hiệu quá hơn. Tôi cũng không thấy có lý do gì khi từ khước việc để một robot có tri giác chăm read more...